www.regionsjaelland.dk

Velkomst ved Heino Knudsen

44 visninger
23. januar 2019
Regionsrådsformand Heino Knudsen byder velkommen til læringsseminaret om Sammen Om Min Vej d. 10. januar 2019.