www.regionsjaelland.dk

Tværfaglig Teamtræning i Holbæk

136 visninger

Superbrugerne i Sundhedsplatformen på Holbæk Sygehus er samlet til en workshop, hvor de får indblik i overgangene fra forskellige faggrupper i et patientforløb. De får mulighed for at opleve, hvor deres kollegaer kommer ud for udfordringer, når Region Sjælland tager Sundhedsplatformen i brug, og dermed står de bedre rustet til at hjælpe dem.