HP Diabetes

Træning når du har nyresvigt

125 visninger
11. juli 2019

Fysisk træning kan være med til at forebygge og behandle en række sygdomme som type 2 diabetes, hjertesygdomme og visse kræftformer.

Effekter af træning er også blevet undersøgt hos patienter med kronisk nyresvigt. Forskning har vist, at træning til patienter, som er i dialysebehandling, også har positive virkninger for dem. Den tydeligste effekt af træning er på patienters livskvalitet. Men træning kan også være med til at vedligeholde eller forbedre patienters fysiske funktionsniveau. Det er for eksempel de ting, du kan i din hverdag, som at gå på trapper, rengøring, havearbejde, indkøb osv. Træning kan også have andre positive effekter på andre sygdomme, som man kan have samtidig med, at man har nyresvigt.