Sårbehandling

steril behandling.mp4

77 visninger
5. september 2019 sår