HP Kræft

Senfølger efter medicinsk kræftbehandling

289 visninger
13. december 2016
Senfølger af medicinsk kræftbehandling (herunder kemoterapi og antistofbehandling) er bivirkninger af behandlingen, som først viser sig længe efter behandlingen er afsluttet. Senfølgerne kan være langvarige og i visse tilfælde livsvarige.
Se mere på: www.helbredsprofilen.dk