HP Medicin

Medicin og navneforvirring

156 visninger
15. maj 2019

Mie Riise om hvorfor, at medicin skifter navn og udseende.

Den medicin, som du køber på apoteket, kan skifte navn og udseende. Dette skyldes, at flere forskellige virksomheder laver den samme medicin.

På medicinpakken og på etiketten kan du altid se det navn, som virksomheden har givet medicinen, samt det aktive stof. 

Apoteket har pligt til at give dig det billigste medicin (substitution), medmindre din læge har skrevet på recepten, at du skal have medicin med et bestemt navn.

Har du spørgsmål til din medicin, kan du spørge din læge eller på apoteket.