HP Kræft

Hvad er medicinsk kræftbehandling?

280 visninger
9. december 2016
Medicinsk kræftbehandling er en samlet betegnelse for en række forskellige former for præparater, der gives enten alene eller i kombination med hinanden. Det kan være kemoterapi, som gives alene eller sammen med for eksempel antistoffer. Nogle gange kan medicinsk kræftbehandling kombineres med strålebehandling.

Se mere på: www.helbredsprofilen.dk