www.regionsjaelland.dk

Geriatrisk Team og Holbæk Kommune.mp4

57 visninger
4. februar 2019
En del af Satspuljeprojektet "Styrket sammenhæng for svage ældre" (video januar 2019)