Sårbehandling

Bandage med Ibuprofen.mp4

62 visninger
5. september 2019 sår